Bungalow Astrid Hill - Singapore

 

 

Dự án: Good Class Bungalow tại 15 Astrid Hill, Singapore

Địa điểm: 15 Astrid Hill, Singapore

Loại công trình: Nhà ở