SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Đứng đầu FCC là ông Michio Fujinami, Tổng Giám Đốc và là Kiến Trúc Sư Trưởng của FCC và FAA. Bộ máy tổ chức của FCC bao gồm 05 bộ phận bao gồm bộ phận kiến trúc, kết cấu, cơ điện, quản lý dự án và cuối cùng là bộ phận lập dự toán. Đứng đầu mỗi bộ phận là trưởng bộ phận chịu trách nhiệm quản lý nhân viên trong đội của mình. Với sự hợp nhất tất cả là một, mục tiêu của chúng tôi là có thể đưa đến cho khách hàng những sản phẩm toàn diện nhất.

Với bằng cấp và kinh nghiệm thực tế từ nhiều loại công trình và quy mô khác nhau ở Việt Nam, ngoài 05 dịch vụ tư vấn thiết kế kiến trúc, kết cấu, cơ điện, quản lý dự án và lập dự toán, FCC còn cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế quy hoạch tổng thể, thiết kế đô thị, thiết kế nội thất và lập dự án đầu tư.