SỨ MỆNH & TẦM NHÌN

Chúng tôi không ngừng nỗ lực để trở thành một trong những công ty kiến trúc hàng đầu tại Việt Nam. Với kinh nghiệm và đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp và tâm huyết, FCC không ngừng đưa ra ý tưởng sáng tạo tốt nhất, thỏa mãn mọi yêu cầu của đối tác. Với hiểu biết sâu rộng về văn hóa và lý tưởng của người Nhật, chúng tôi vận dụng sự tinh tế và phong cách của người Nhật vào trong thiết kế.

Trước năm 2020, chúng tôi phấn đấu trở thành một công ty hiện đại cung cấp đa dạng dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu  đa dạng khách hàng. Chúng tôi cũng hướng đến hợp nhất FCC và FAA thành một.