Bungalow đường Nassim - Singapore

 

 

Dự án: Bungalow trên đường Nassim, Singapore

Địa điểm: Singapore

Loại công trình: Nhà ở