Bungalow ở Đài Loan

 

 

Dự án: Bungalow, Đài Bắc

Địa điểm: Đài Bắc, Đài Loan

Loại công trình: Nhà ở