Bungalow Swettenham - Singapore

 

 

 

 

 

Dự án: Good Class Bungalow

Địa điểm: 04 Swettenham Road, Singapore

Loại công trình: Nhà ở