Bungalow tại 22 ĐL Yarwood - Singapore

 

 

Dự án: Good Glass Bungalow, Singapore

Địa điểm: 22 Yarwood Avenue, Singapore

Loại công trình: Nhà ở