Chung cư & văn phòng GP Invest

 

 

Dự án: Công trình văn phòng và chung cư

Chủ đầu tư: GP Invest

Địa điểm: 01 Phùng Chí Kiên, Hà Nội

Loại công trình: Văn phòng & Chung cư