Công viên giải trí Nhà máy Trà Vinh

 

 

Dự án: Công viên giải trí ở Nhà máy Trà Vinh

Địa điểm: Trà Vinh

Loại công trình: Công nghiệp