Khách sạn Bộ Quốc Phòng (5 Sao)

 

 

Dự án: Khách sạn 5 sao của Bộ Quốc Phòng  

Chủ đầu tư: Viện thiết kế, Bộ Quốc Phòng 

Địa điểm: 25H Phan Đình Phùng, Hà Nội

Loại công trình: Khách sạn