Mountain Resort Park ở ĐÀI LOAN

 

Dự án: Mountain Resort Park Landscape ở Đài Bắc

Địa điểm: Đài Bắc, Đài Loan

Loại công trình: Giải trí