Nhà máy Casarredo

 

 

Dự án: Nhà máy Casarredo

Chủ đầu tư: Công ty Casarredo MFG

Địa điểm: KCN VSIP, tỉnh Bình Dương

Loại công trình: Công nghiệp