Nhà máy San Miguel

 

 

 

Dự án: Nhà máy San Miguel 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH San Miguel

Địa điểm: KCN Amata, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Loại công trình: Công nghiệp

Năm hoàn thành: 2005