Nhà song lập khu đô thị Nam An Khánh - Hà Nội

 

 

Dự án: Nhà song lập tại Khu đô thị mới Nam An Khánh

Địa điểm: Khu đô thị mới Nam An Khánh, Hà Nội

Loại công trình: Nhà ở