Nhà xưởng PLUS


 

 

Dự án: Nhà máy công nghiệp PLUS

Chủ đầu tư: Công ty TNHH PLUS Việt Nam

Địa điểm: KCN Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Loại công trình: Công nghiệp 

Năm hoàn thành: 05/2014