Showroom Lamborghini Singapore

 

 

Dự án: Nhà trưng bày  xe Lamborghini  ở Singapore

Địa điểm: Singapore

Loại công trình: Showroom