Tòa nhà văn phòng Kim Cơ

 

 

Dự án: Tòa nhà văn phòng Kim Cơ

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây Dựng Kim Cơ

Địa điểm: 144 Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM

Loại công trình: Văn phòng