Vòng Xoay Mỹ Phước - Bình Dương

 

 

 

 

Dự án: Vòng Xoay Mỹ Phước

Vị trí: Bình Dương

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Becamex

Năm hoàn thành: 2005